Chơi Cờ Vua online miễn phí. Chơi Cờ Vua với giao diện đẹp. Không cần đăng ký, không quảng cáo, không yêu cầu plugin. Chơi Cờ Vua với máy tính, bạn bè hoặc đấu thủ.
Chơi Các ván đấu Giải đấu Kỳ thủ Đội Diễn đàn TV
? người chơi
 Kết nối lại
 Màu sắc
 Tiếng Việt
 Đăng nhập

388 Ván cờ đã phân tích

Hoà

Trắng Stockfish AI cấp độ 6 (1500)
Đen  Gintaras (1500)

Hoà

Trắng Stockfish AI cấp độ 6 (1500)
Đen  Gintaras (1500)

Đen chịu thua , Bên Trắng thắng

Trắng Stockfish AI cấp độ 4 (1500)
Đen  Hshota (1500)

Chiếu bí , Bên Đen thắng

Trắng Stockfish AI cấp độ 3 (1500)
Đen  Hshota (1500)

Hoà

Đen Stockfish AI cấp độ 6 (1500)
Trắng  Gintaras (1500)

1 Chiếu bí , Bên Trắng thắng

Đen Stockfish AI cấp độ 8 (1500)
Trắng  GMkosmiko (1500)

1 Chiếu bí , Bên Đen thắng

Trắng Stockfish AI cấp độ 8 (1500)
Đen  GMkosmiko (1500)

1 Chiếu bí , Bên Trắng thắng

Đen Stockfish AI cấp độ 8 (1500)
Trắng  GMkosmiko (1500)