Chơi Cờ Vua online miễn phí. Chơi Cờ Vua với giao diện đẹp. Không cần đăng ký, không quảng cáo, không yêu cầu plugin. Chơi Cờ Vua với máy tính, bạn bè hoặc đấu thủ.
Chơi Các ván đấu Giải đấu Kỳ thủ Đội Diễn đàn TV
? người chơi
 Kết nối lại
 Tiếng Việt
 Đăng nhập

Embed lichess in your site

Do you have a website, and want to add a playable live chess section?
Add the following line to your site html:

<script src="http://en.chesster.ru/embed?w=820h=650"></script>

The w and h parameters control the width and height of the chess window.Embed the Chess TV in your site

Just add the following line to your site html:

<script src="http://en.chesster.ru/tv/embed?theme=brown&bg=light"></script>

Parameters:

  • - theme: Controls the board theme. Available themes: brown, blue, green, purple, yellow, grey, wood, canvas, leather.
  • - bg: Controls the background color. Available backgrounds: light, dark.