Chơi Cờ Vua online miễn phí. Chơi Cờ Vua với giao diện đẹp. Không cần đăng ký, không quảng cáo, không yêu cầu plugin. Chơi Cờ Vua với máy tính, bạn bè hoặc đấu thủ.
Chơi Các ván đấu Giải đấu Kỳ thủ Đội Diễn đàn TV
? người chơi
 Kết nối lại
 Màu sắc
 Tiếng Việt
 Đăng nhập
Bạn đang xem ván cờ này ở vị trí một khán giả
Anonymous

Lượt Trắng đi

Lượt Đen đi

Kênh trước
 Roxy (1500) vs Anonymous Không giới hạn
Anonymous vs Stockfish AI cấp độ 5 (1500) Không giới hạn
Stockfish AI cấp độ 5 (1500) vs Anonymous Không giới hạn
Stockfish AI cấp độ 6 (1500) vs Anonymous Không giới hạn
Stockfish AI cấp độ 6 (1500) vs Anonymous Không giới hạn
Anonymous vs Stockfish AI cấp độ 6 (1500) Không giới hạn
Anonymous vs Stockfish AI cấp độ 6 (1500) Không giới hạn
Stockfish AI cấp độ 6 (1500) vs Anonymous Không giới hạn
Anonymous vs Anonymous Không giới hạn
Anonymous vs Stockfish AI cấp độ 5 (1500) Không giới hạn