Chơi Cờ Vua online miễn phí. Chơi Cờ Vua với giao diện đẹp. Không cần đăng ký, không quảng cáo, không yêu cầu plugin. Chơi Cờ Vua với máy tính, bạn bè hoặc đấu thủ.
Chơi Các ván đấu Giải đấu Kỳ thủ Đội Diễn đàn TV
? người chơi
 Kết nối lại
 Màu sắc
 Tiếng Việt
 Đăng nhập
Bạn đang xem ván cờ này ở vị trí một khán giả
06:06
Stockfish AI cấp độ 3 (1500)

Lượt Trắng đi

Lượt Đen đi

Anonymous
01:27
Kênh trước
Anonymous vs Stockfish AI cấp độ 3 (1500) 3 + 4
Stockfish AI cấp độ 3 (1500) vs Anonymous Không giới hạn
Anonymous vs Stockfish AI cấp độ 3 (1500) Không giới hạn
Stockfish AI cấp độ 2 (1500) vs Anonymous Không giới hạn
Anonymous vs Stockfish AI cấp độ 8 (1500) Không giới hạn
Anonymous vs Stockfish AI cấp độ 1 (1500) Không giới hạn
Anonymous vs Stockfish AI cấp độ 3 (1500) 3 + 4
Anonymous vs Stockfish AI cấp độ 3 (1500) Không giới hạn
Stockfish AI cấp độ 1 (1500) vs Anonymous 5 + 8
Anonymous vs Anonymous 5 + 8