Chơi Cờ Vua online miễn phí. Chơi Cờ Vua với giao diện đẹp. Không cần đăng ký, không quảng cáo, không yêu cầu plugin. Chơi Cờ Vua với máy tính, bạn bè hoặc đấu thủ.
Chơi Các ván đấu Giải đấu Kỳ thủ Đội Diễn đàn TV
? người chơi
 Kết nối lại
 Màu sắc
 Tiếng Việt
 Đăng nhập

Gintaras

RATING 1500 ±700
Lazdijai, Lithuania lietuvių kalba

Thành viên từ 12-05-2019

Lần đăng nhập cuối

Đấu thủ ưa thích
Lượt Trắng đi

Đen Stockfish AI cấp độ 6 (1500)
Trắng  Gintaras (1500)

Hoà

Trắng Stockfish AI cấp độ 6 (1500)
Đen  Gintaras (1500)

Hoà

Trắng Stockfish AI cấp độ 6 (1500)
Đen  Gintaras (1500)

Hoà

Đen Stockfish AI cấp độ 6 (1500)
Trắng  Gintaras (1500)

Trắng chịu thua , Bên Đen thắng

Đen Stockfish AI cấp độ 6 (1500)
Trắng  Gintaras (1500)

Đen chịu thua , Bên Trắng thắng

Trắng Stockfish AI cấp độ 6 (1500)
Đen  Gintaras (1500)

Hoà

Đen Anonymous
Trắng  Gintaras (1500)

Trắng chịu thua , Bên Đen thắng

Đen Stockfish AI cấp độ 6 (1500)
Trắng  Gintaras (1500)