Chơi Cờ Vua online miễn phí. Chơi Cờ Vua với giao diện đẹp. Không cần đăng ký, không quảng cáo, không yêu cầu plugin. Chơi Cờ Vua với máy tính, bạn bè hoặc đấu thủ.
Chơi Các ván đấu Giải đấu Kỳ thủ Đội Diễn đàn TV
? người chơi
 Kết nối lại
 Màu sắc
 Tiếng Việt
 Đăng nhập

omarmorsy55555

RATING 1500 ±700
العربية

Thành viên từ 06-10-2019

Lần đăng nhập cuối

Đấu thủ ưa thích
Đen chịu thua , Bên Trắng thắng

Đen Anonymous
Trắng  omarmorsy55555 (1500)