Chơi Cờ Vua online miễn phí. Chơi Cờ Vua với giao diện đẹp. Không cần đăng ký, không quảng cáo, không yêu cầu plugin. Chơi Cờ Vua với máy tính, bạn bè hoặc đấu thủ.
Chơi Các ván đấu Giải đấu Kỳ thủ Đội Diễn đàn TV
? người chơi
 Kết nối lại
 Màu sắc
 Tiếng Việt
 Đăng nhập

0933908451

RATING 1500 ±700
العربية

Thành viên từ 09-06-2019

Lần đăng nhập cuối

Đấu thủ ưa thích
Chiếu bí , Bên Trắng thắng

Trắng Stockfish AI cấp độ 8 (1500)
Đen  0933908451 (1500)

Chiếu bí , Bên Đen thắng

Đen Stockfish AI cấp độ 8 (1500)
Trắng  0933908451 (1500)

Đen chịu thua , Bên Trắng thắng

Trắng Stockfish AI cấp độ 8 (1500)
Đen  0933908451 (1500)